logo
 02513819164
0933.504.905
Nguyễn Phạm Nguyệt San
Lớp : 6TA1
Đinh Hồng Ngọc Diễm
Lớp : 6TA2
Nguyễn Viết Gia Bảo
Lớp : 6TA3
Nguyễn Bùi Phương Trang
Lớp : 6TA4
Đào Thị Tú Uyên
Lớp : 6TA5
Nguyễn Trọng Hiếu
Lớp : 6A6
Nguyễn Phạm Gia Bảo
Lớp : 6A7
Phạm Nguyễn Trường Phát
Lớp : 6A8
Nguyễn Đặng Dư An
Lớp : 6A9
Lê Vũ Anh Tú
Lớp : 6A10
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
Lớp : 7TA1
Hoàng Minh Hạnh
Lớp : 7TA2
Nguyễn Trọng Nghĩa
Lớp : 7TA3
Nguyễn Thuỷ Ngân
Lớp : 7TA4
Nguyễn Thị Thảo Vy
Lớp : 7TA5
Đào Xuân Vy
Lớp : 7A6
Đỗ Vũ Tường Vy
Lớp : 7A7
Nguyễn Xuân Thành
Lớp : 7A8
Đinh Trần Phương Linh
Lớp : 7A9
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Lớp : 7A10
Nguyễn Hoàng Thuỷ Tiên
Lớp : 8TA1
Trần Anh Huy
Lớp : 8TA2
Cao Minh Trí
Lớp : 8TA3
Trần Hải Long
Lớp : 8TA4
Lê Hồng Vân
Lớp : 8TA5
Cao Trung Nguyên
Lớp : 8A6
Cao Sơn Khang An
Lớp : 8A7
Vũ Thị Thùy Trang
Lớp : 8A8
Nguyễn Thanh Phúc
Lớp : 8A9
Bùi Nguyễn Nam Phương
Lớp : 8A10
Đoàn Thanh Sang
Lớp : 9TA1
Vũ Minh Khang
Lớp : 9TA2
Nguyễn Hoàng Gia Hân
Lớp : 9TA3
Trần Thị Kim Anh
Lớp : 9TA4
Nguyễn Quỳnh Như
Lớp : 9TA5
Đinh Thanh Xuân
Lớp : 9A6
Mai Anh Thư
Lớp : 9A7
Nguyễn Như Bảo
Lớp : 9A8
Tạ Thị Thái Ngọc
Lớp : 9A9
Phạm Vũ Phương Thuỳ
Lớp : 9A10
THÀNH TÍCH KHÁC
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 4 Cấp 1 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 12 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 11 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 10 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 2 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 1 năm học 2017-2018
 
.